Serre subsidie

Wanneer je een serre wenst te bouwen zal je al snel merken dat er aanzienlijke kosten aan verbonden kunnen zijn. Net omwille van deze reden gaan de meeste mensen op zoek naar een mogelijkheid om één of meerdere subsidies te kunnen verkrijgen. In principe geldt voor een serre dat er geen financiële tegemoetkoming kan worden verkregen. Er zijn echter uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering is terug te vinden in het glas dat in de serre moet worden geplaatst. Onder bepaalde voorwaarden is het aldus mogelijk om een stukje van de kostprijs terug te krijgen. Wat je hier precies voor moet doen en hoe je de subsidies kan aanvragen voor het bouwen van een serre vertellen we je graag in dit artikel.

Subsidie voor aankoop isolerend glas

Eén van de weinige onderdelen die van een serre financieel ondersteund kunnen worden door middel van een subsidie is het glas. In een serre wordt doorgaans gebruik gemaakt van enkel glas omdat mensen er vanuit gaan dat ze op deze manier geen of weinig stookkosten zullen moeten betalen. In de zomerperiode is dat uiteraard het geval, maar wat wanneer de winter haar intrede doet? Ook voor een serre geldt dan ook dat investeren in hoogrendementsglas nog steeds de interessantste optie is. Niet alleen wordt tijdens de winter de warmte goed vastgehouden waardoor de stookkosten worden verlaagd, bovendien is het ook nog eens zo dat je door de isolerende factor van het glas kan rekenen op een financieel zeer interessante subsidie. Let wel, de mate waarin een subsidie wordt toegekend kan afhankelijk zijn van de gemeente waarin je woonachtig bent.

Denk ook aan: vloerisolatie prijzen.

Ontbreken van verdere subsidies

Voor het realiseren van een serre geldt dat er verder geen subsidies meer worden toegekend. Tot voor 1 juli 2015 werd er door de Nederlandse overheid voor gekozen om de BTW op het uitvoeren van verbouwingswerken aan een huis te beperken tot 6 procent. Dit was eveneens van toepassing op de realisatie van een uitbouw onder de vorm van bijvoorbeeld een serre. Vandaag de dag is dat evenwel niet langer het geval en er wordt algemeen aangenomen dat dit ook de komende periode niet meer zal veranderen. Het ontbreken van verdere subsidies heeft er evenwel voor gezorgd dat de kostprijs voor het realiseren van een serre door de jaren heen onder druk is komen te staan. In de praktijk is het dan tegenwoordig dan ook mogelijk om een serre op financieel interessantere wijze te realiseren dan voorheen het geval was. Hier kan je als particulier dan ook beslist je voordeel mee doen.

Wat kost een serre precies?

Vraag gratis meerdere offertes op bij serrebedrijven in jouw regio en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.