Serre vergunning

Veel mensen claimen te weten dat het plaatsen van een serre per 1 oktober 2010 vrij is van een vergunning. Dat is evenwel niet correct. Het klopt inderdaad dat het merendeel van de serres niet meer over een vergunning dient te beschikken, maar dat geldt niet voor allemaal. Veel is namelijk afhankelijk van het zogenaamde bestemmingsplan. Een aanbouw (of serre) die vergunningsvrij kan worden gebouwd is gebaseerd op de BOR Bijlage II artikel 2. Wat dit precies is en waar je rekening mee dient te houden kan je lezen in dit artikel.

Voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen van serre

Zoals gezegd zijn er verschillende voorwaarden waar je rekening mee dient te houden wanneer je vergunningsvrij een serre wenst te bouwen. Deze zijn:

  • De serre dient te voldoen aan het bestemmingsplan.
  • De serre moet gelegen zijn in het achtererfgebied.
  • De serre mag niet hoger zijn dan 4 meter.
  • De serre mag niet dieper zijn dan 2,5 meter.
  • De serre mag slechts uit één enkele bouwlaag bestaan.

Wanneer er niet aan één van bovenstaande zaken wordt voldaan hoeft dit nog geen probleem te zijn. Het aanvragen van een vergunning zal er evenwel wel voor zorgen dat er een beetje meer tijd nodig is om alles te finaliseren. Bijgevolg brengt een dergelijke procedure uiteraard ook de nodige kosten met zich mee waardoor de realisatie van de serre een beetje duurder zal worden. Omwille van deze reden is het in ieder geval zeer belangrijk om vooraleer de serre te bouwen het vergunningsplan en de bijbehorende voorwaarden grondig te controleren. Tot slot is het ook steeds belangrijk om er rekening mee te houden dat er onderling tussen de verschillende gemeenten sprake kan zijn van een verschil in voorwaarden. Dit extra controleren is dan ook de boodschap. 

Klacht door de buren?

Het feit dat er geen vergunning noodzakelijk is voor het bouwen van een serre wil evenwel niet zeggen dat de buren bijvoorbeeld geen bezwaar kunnen aantekenen. In bepaalde gevallen is het namelijk zo dat de bouw van de serre in je tuin het wooncomfort van je buren kan aantasten. Zij kunnen er in deze situatie voor kiezen om klacht neer te leggen tegen de bouw van de serre waarna er een onderzoek zal worden gestart. Tijdens dit onderzoek zal er uiteraard eerst worden gecontroleerd of de serre daadwerkelijk aan alle voorwaarden voldoet en of er geen inbreuken zijn gebeurd. Is dat wel het geval, dan kan de bouw van je serre dus nog een behoorlijk staartje krijgen.

 

Wat kost een serre precies?

Vraag gratis meerdere offertes op bij serrebedrijven in jouw regio en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.