Serre bouwen

Wil je een serre gaan bouwen? Dan zal je graag met een aantal zaken rekening willen houden. Uiteraard zijn er de afmetingen van de serre evenals het materiaal waaruit deze wordt opgebouwd. Daarnaast is er evenwel ook nog de fundering van de serre en moet er rekening worden gehouden met de locatie waar deze wordt geplaatst. Een serre bouwen op het zuiden zorgt er bijvoorbeeld voor dat je slechts in beperkte mate rekening dient te houden met stookkosten. Ben je dus met andere woorden ook van plan om een serre te bouwen, maar wil je er zeker van zijn dat je niets over het hoofd ziet? Aarzel dan geen moment langer en raadpleeg meteen de informatie in dit artikel!

Fundering van de serre

In eerste instantie zal je uiteraard rekening willen houden met de fundering van de serre. Het spreekt voor zich dat deze niet zo zwaar dient te zijn in vergelijking met deze van een stenen huis. In het merendeel van de gevallen wordt er geopteerd voor een hangende serre. Aan de buitenzijde van de serre worden dan vervolgens langs de voet roosters geplaatst of grind gestrooid. Dit zorgt er voor dat regenwater kan worden opgevangen en bovendien op efficiënte wijze kan worden afgevoerd naar de bodem. Op deze manier wordt voorkomen dat de serre te lang nat en vochtig blijft.

Welk dak kiezen voor je serre?

Een eveneens vaak zeer lastige keuze die moet worden gemaakt op vlak van het bouwen van een serre heeft betrekking tot het dak waarover deze moet beschikken. In eerste instantie zal je bijvoorbeeld willen dat de minimale dakhelling 15 graden bedraagt. Dit zorgt er voor dat het regenwater op zeer eenvoudige wijze kan worden afgevoerd. Bovendien heeft het als extra voordeel dat er geen vuiligheid meer op het dak blijft liggen. In bepaalde gevallen wordt er bij de serre uitbouw voor een dak van glas gekozen. Afhankelijk van de isolerende factor van het glas kan dit evenwel zorgen voor bepaalde nadelen. Zo kan er warmteverlies optreden bij enkel glas, maar kan er ook sprake zijn van condensvorming evenals van oververhitting in de zomer.

Wat met de vloer?

Het spreekt voor zich dat niet alleen het dak, maar ook de vloer van zeer groot belang is. Het is de dikte en massiviteit van de vloer die verantwoordelijk zijn voor de opslag van zonnewarmte. Hoe dikker de vloer, des te meer zonnewarmte er kan worden opgeslagen. Van zodra de zon in de avond is verdwenen wordt deze warmte door de vloer vrijgegeven. In het bijzonder stenen vloeren zijn prima in staat om de warmte goed vast te houden. Bij twijfel wordt het aangeraden om contact op te nemen met de leverancier voor meer informatie.

Wat kost een serre precies?

Vraag gratis meerdere offertes op bij serrebedrijven in jouw regio en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.